Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις

Κάθε δρομέας που υποβάλλει τη δήλωση συμμετοχής του/της το κάνει εθελοντικά και έχοντας πλήρη επίγνωση των πιθανών κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από μια τέτοια αγωνιστική δραστηριότητα, συμφωνεί και δεσμεύεται πλήρως να ακολουθήσει τους κανόνες και τους όρους της διοργάνωσης, όπως αναφέρονται παρακάτω.

Οι συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται επίσης ότι υπάρχει κίνδυνος πιθανής βλάβης της υγείας τους, έχουν πλήρη επίγνωση αυτού του κινδύνου και ως εκ τούτου αναλαμβάνουν με δική τους ελεύθερη βούληση τη συμμετοχή τους στον αγώνα και συμφωνούν ότι η οργανωτική επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμό ή βλάβη ή ζημία στην υγεία τους.

Οι διοργανωτές δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν πλημμελή προετοιμασία των δρομέων, ενώ κάθε δρομέας αναλαμβάνει την ευθύνη ότι έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτού του είδους τη δραστηριότητα σε ανώμαλο έδαφος και υπό ακραίες καιρικές συνθήκες.

Γενικοί Όροι & Προϋποθέσεις

 • Δικαίωμα εγγραφής και συμμετοχής στους αγώνες της διοργάνωσης έχουν οι δρομείς που πληρούν τις ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Υγείας της διοργάνωσης, όπως αυτό περιγράφεται στην προβλεπόμενη ενότητα της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης.
 • Το όριο ηλικίας για τη συμμετοχή στους αγώνες Ultra Marathon είναι 18+ ετών και αφορά μόνο αρτιμελείς δρομείς.
 • Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν το πρόγραμμα της διοργάνωσης, τους όρους και τις προϋποθέσεις που αφορούν τη συμμετοχή και τη διεξαγωγή της διοργάνωσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αναρτώντας μια τέτοια απόφαση στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.
 • Όλοι οι συμμετέχοντες συναινούν στη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων στην ασφαλιστική εταιρεία με την οποία συνεργάζονται Οι διοργανωτές στο πλαίσιο της εκδήλωσης, για σκοπούς που σχετίζονται με την ασφάλιση των συμμετεχόντων σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
 • Επίσης ότι τα προσωπικά τους δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν για τους σκοπούς της σύνταξης καταλόγου συμμετεχόντων, της χρονομέτρησης, των αποτελεσμάτων, καθώς και για δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο.
 • Με τη δήλωση ενδιαφέροντος, ο υποψήφιος συμφωνεί ότι τα δεδομένα του θα αποθηκευτούν για τους σκοπούς του διαγωνισμού (όπως όνομα, έτος γέννησης, εθνικότητα
 • Οι φωτογραφίες και τα βίντεο των συμμετεχόντων αναρτώνται στον ιστότοπο του επίσημου φωτογραφικού πρακτορείου της εκδήλωσης, είναι ορατές από το κοινό και παραμένουν ως έχουν χωρίς χρονικό περιορισμό, σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις των διοργανωτών. Τυχόν φωτογραφίες μπορούν να αγοραστούν ηλεκτρονικά μετά την εκδήλωση, μέσω του δικτυακού τόπου του Επίσημου Φωτογραφικού Πρακτορείου της εκδήλωσης. Σε κάθε περίπτωση, ο συμμετέχων μπορεί να επικοινωνήσει με την ομάδα των διοργανωτών για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την επεξεργασία που αναφέρεται στην παρούσα ρήτρα/παράγραφο.

Όροι & προϋποθέσεις εγγραφής

 • Μόνο οι δρομείς που έχουν εγγραφεί επίσημα και έγκαιρα για τη διοργάνωση μπορούν να συμμετάσχουν στους αγώνες Υπερμαραθωνίου "HEYDAY".
 • Οι δρομείς σέβονται τους κανονισμούς του αγώνα.
 • Ο αγώνας "HEYDAY ROAD" πραγματοποιείται την ημέρα και ώρα που έχει ανακοινωθεί ως τέτοιος, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. Μόνο σε περιπτώσεις έκτακτων περιστάσεων ή άλλων περιστατικών ανωτέρας βίας, η ομάδα των διοργανωτών, έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την αναβολή της ώρας εκκίνησης ή την ακύρωση του αγώνα, ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το τέλος εγγραφής δεν επιστρέφεται στους εγγεγραμμένους δρομείς.
 • Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο συμμετέχων κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής είναι αληθή και ορθά. Σε περίπτωση που η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων από το τρίτο πρόσωπο στην ομάδα διοργανωτών.
 • Η εγγραφή σε οποιονδήποτε από τους αγώνες Υπερμαραθωνίου "HEYDAY ROAD" είναι δυνατή μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εγγραφής που είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ή με οποιονδήποτε εναλλακτικό τρόπο υποδείξει η Οργανωτική Επιτροπή.
 • Η ομάδα των διοργανωτών του "HEYDAY ROAD" έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να κλείσει τις εγγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, αναρτώντας μια τέτοια απόφαση στην ιστοσελίδα.
 • Μια εγγραφή θεωρείται έγκυρη υπό την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί επιτυχώς και ότι έχει καταβληθεί επιτυχώς το παράβολο εγγραφής, όπως καθορίζεται κατά την ημερομηνία της εγγραφής, ενώ το ποσό του παραβόλου εγγραφής έχει πιστωθεί στους λογαριασμούς των διοργανωτών.
 • Οι εγγραφές σε οποιονδήποτε από τους αγώνες Υπερμαραθωνίου "HEYDAY ROAD", για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί ολόκληρο το κόστος εγγραφής εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής, ακυρώνονται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
 • Απαγορεύεται η υποβολή περισσότερων της μιας εγγραφής στον ίδιο αγώνα από τον ίδιο συμμετέχοντα. Εγγραφές, οι οποίες για οποιονδήποτε λόγο δεν ακολουθούν τους κανόνες και τους όρους της διοργάνωσης, ακυρώνονται με προηγούμενη ειδοποίηση και σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης της διοργάνωσης.
 • Αλλαγές στις επιβεβαιωμένες εγγραφές (αντικατάσταση δρομέων, αλλαγή αγώνα κ.λπ.) είναι δυνατές μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος προς την ομάδα των διοργανωτών.
 • Ακυρώσεις επιβεβαιωμένων εγγραφών είναι δυνατές μόνο σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης της διοργάνωσης, όπως αναφέρεται στο σχετικό τμήμα της επίσημης ιστοσελίδας της διοργάνωσης.
 • Μετά την επιβεβαίωση της εγγραφής, η αλλαγή σχετικά με το επιλεγμένο μέγεθος της φανέλας του δρομέα μπορεί να είναι εφικτή κατόπιν αιτήματος και μόνο με την έγκριση της ομάδας των διοργανωτών.

Όροι και Προϋποθέσεις για την παραλαβή της φόρμας και του κιτ του αγώνα

 • Η παραλαβή των καρτών και των κιτ αγώνα γίνεται προσωπικά από τους ίδιους τους εγγεγραμμένους δρομείς και μόνο από το Κέντρο Δρομέων της διοργάνωσης κατά τις ημέρες και ώρες που έχουν ανακοινωθεί. Ο εγγεγραμμένος δρομέας πρέπει να προσκομίσει έγκυρο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.) και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο υποδειχθεί από την ομάδα διοργανωτών. Ο εγγεγραμμένος δρομέας μπορεί να εξουσιοδοτήσει ένα άλλο πρόσωπο να παραλάβει την καρτέλα του αγώνα για λογαριασμό του από το Κέντρο Εγγραφής Δρομέων της διοργάνωσης, όπως αναφέρεται παραπάνω, προσκομίζοντας αντίγραφο της ταυτότητας ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) του εγγεγραμμένου δρομέα, καθώς και και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα υποδειχθούν από την ομάδα των Οργανωτών.
 • Για την παραλαβή των αθλητικών καρτών και των αγωνιστικών σετ, απαιτείται, εκτός από την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης (π.χ. διαβατήριο, άδεια οδήγησης) του εγγεγραμμένου δρομέα, να προσκομίσετε επίσης αντίγραφο του "ηλεκτρονικού μηνύματος ειδοποίησης αριθμού συμμετοχής" που αναφέρει τη διακριτική πλακέτα του δρομέα και αποστέλλεται σε όλους τους εγγεγραμμένους δρομείς.
 • Η αντικατάσταση δρομέα ή/και η αλλαγή του επιλεγμένου αγώνα είναι δυνατή στο κέντρο εγγραφών της διοργάνωσης μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ενότητα "Εγγραφές" του δικτυακού τόπου της διοργάνωσης.
 • Τα κιτ αγώνα δεν αποστέλλονται πουθενά, σε καμία περίπτωση, είτε ταχυδρομικά είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στον νόμιμο δρομέα τους, πριν ή κατά τη διάρκεια των ημερών και ωρών λειτουργίας του Κέντρου Δρομέων της διοργάνωσης. Οι αθλητικές κονκάρδες και τα κιτ που δεν έχουν συλλεχθεί σωστά κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Κέντρου Δρομέων δεν μπορούν να αποσταλούν ή να συλλεχθούν σε καμία περίπτωση στη συνέχεια.